Măsuri fiscale adoptate pentru perioada situației de urgență 31 martie 2020

Măsuri fiscale adoptate pentru perioada situației de urgență 31 martie 2020

 1. Ordonanța de urgență nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare

Modificări ale Codului Fiscal – taxe și impozite

 • Prorogarea termenului de plată a taxelor locale de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020 inclusiv, pentru următoarele categorii de impozite și taxe aplicabile atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, cu păstrarea bonificașiei de 10% acordată contribuabililor pentru plată cu anticipație a impozitului pentru întregul an, pentru:
 • Impozitul pe clădiri;
 • Impozitul pe terenuri;
 • Impozitul pe mijloacele de transport.
 • Înlesniri pentru contribuabilii care aplică sistemul de plăți anticipate pentru impozitul pe profit – aceștia pot plăti impozitul pe profit datorat pentru primul trimestru din anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul efectiv al impozitului pe profit trimestrial curent. Acest mod de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului 2020.

Modificări ale Codului de Procedură Fiscală

 • Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale scadente și neachitate începând cu data de 21 martie 2020, până la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. De asemenea, aceste obligații fiscale nu vor fi considerate restante.
 • Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Instituțiile de credit sau terții popriți aplică măsurile de suspendare a executării silite fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Aceste măsuri fiscale încetează de drept în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

 Modificări ale Ordonanței de Urgență nr. 6/2019 – restructurarea obligațiilor fiscale

 • Extinderea perioadei de notificare a organului fiscal cu privire la intenția debitorului de restructurare a obligațiilor bugetare până la 31 iulie 2020.
 • Extinderea termenului de depunere a solicitării de restructurare a obligațiilor fiscale până la 30 octombrie 2020;
 1. Ordonanța de urgență 33 din 30 martie 2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
 • Acordarea unei bonificații pentru contribuabilii care plătesc impozitul pe profit datorat pentru trimestrul I al anului 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, astfel:
 • 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit OPANAF 3609/2016
 • 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit OPANAF 3610/2016
 • 10% pentru ceilalți contribuabili

De aceeași bonificație beneficiază și contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul calendaristic, dacă plătesc impozitul datorat până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.

 • Acordarea bonificației pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii 170/2016 privind impoozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trim. I 2020, determinat pentru alte activități decât cele supuse impozitului specific.
 • Contribuabili plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor beneficiază, la rândul lor, de o bonificație de 10% pentru plata acestui impozit până la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.

Determinarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor de plată se face prin scăderea din impozitul datorat a bonificaţiei calculate potrivit ordonanței.

 • În perioada stării de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice, persoanele impozabile care importă medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19 (conform anexei la OUG 33/2020), nu vor face plata efectivă a TVA la organele vamale.

Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru aceste importuri, iar taxa aferentă pentru importurile realizate în aceste condiții în cursul perioadei fiscale se evidenţiază de către importatori în decontul de taxă, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *